Liên hệ

Để liên lạc với BSTY Phạm Xuân Trịnh, có thể gọi đến

Tel: 0977809555

Email: xuantrinhmvt@gmail.com

Face book: https://www.facebook.com/bsphamxuantrinh