Bác sĩ thú y Phạm Xuân Trịnh hoàn thành marathon 42km

Bác sĩ thú y Phạm Xuân Trịnh hoàn thành marathon 42km năm 2020 tại đảo Lý Sơn Chấp nhận thử thách...

Read More